Passie voor natuur en op zoek naar geld? Kijk welke kansen de nieuwe economie je biedt. Het gaat niet alleen meer om euro’s maar om waarde creëren. Laat je inspireren, experimenteer mee en deel je ervaringen. Samen vinden we uit hoe wij onze groene ambities vorm kunnen geven in de nieuwe economie. Welkom!

Nieuwe business voor de kinderboerderij

Bestel hier het GRATIS e-book 'Nieuwe businessideeën voor NME' met zes nieuwe businessideeën voor de kinderboerderij.

Blijf op de hoogte

submit_form

Geld zoeken

Op zoek naar geld voor je project, locatie of organisatie? Mijn tips:

De ruil- en deeleconomie: ruilen, delen, creëren

Kijk eens naar je kostenstructuur. Heb je echt geld nodig of kun je het met ruilen, delen of samen creëren ook (deels) rond krijgen? Ook zonder euro’s is bedrijvigheid mogelijk. Bedenk wat jij zelf in overvloed hebt en wat je nodig hebt. Op basis daarvan kun je kijken of je een ruil- of deelsysteem kunt opzetten. Hier zijn een paar landelijke digitale platforms voor, maar je kunt dit ook rond je eigen locatie of project opzetten. 

De klant betaalt

Is je klant bereid te betalen voor je dienst, product of beleving? En de volgende vraag is: kan je het daarvoor doen? Is het antwoord twee keer ja, dan ben je rond.

Voor maatschappelijke organisaties is het vaak zo, dat de klant niet in staat is om te betalen. Als juist mensen zonder werk je klant zijn bijvoorbeeld. Of als je als organisatie iets doet dat een algemeen belang dient, zoals kwetsbare natuur beschermen. Soms is ook je klant vanuit het verleden niet gewend om te betalen en is het lastig om er ineens geld voor te vragen nu de overheid het niet meer financiert.

Waardebepaling achteraf

Bij waardebepaling achteraf laat je de klant achteraf bepalen wat je dienst of product hem of haar waard is geweest. Daarbij kun je bijvoorbeeld afspreken dat de klant zelf achteraf aangeeft voor hoeveel euro jij een factuur mag sturen. Je kunt ook afspreken dat klanten jou iets anders mogen geven, iets dat voor jou waarde heeft. In dat geval maak je een lijstje met zaken die voor jou waardevol zijn. Zoals: bepaalde boeken, trainingen, vormgever van een flyer, bioscoopkaartjes of een ander uitje. Zelf ben ik net begonnen met experimenteren met deze vorm van betaling, maar de mensen van ‘Durf te vragen’ hebben hier al veel ervaring mee: www.durftevragen.nl

Partner zoeken & samen creëren

Kijk eens naar de ecologische en sociale waarden die je levert. Kun je een andere partij vinden die ook belang heeft bij deze waarden? Woningbouwverenigingen, gemeenten, afvalbedrijven en waterschappen zijn partijen die belang kunnen hebben bij diensten en producten voor lagere inkomens, vluchtelingen, werkzoekenden, een groene of een schone leefomgeving. Wellicht kun je deze partner een rol in de keten geven, waardoor je zelf minder hoeft te doen en een dienst wél betaalbaar wordt voor de klant. Of kan deze partner de diensten voor je klant volledig betalen.

Lokale gemeenschapsfondsen

Als je lokaal werkt, kun je een fonds oprichten voor het werk dat je wilt doen en daar lokaal de partijen bij zoeken die willen investeren. Voor het slagen van zo’n fonds is het belangrijk dat het waardevol is voor alle partijen. Dit kan doordat het fonds activiteiten financiert die een probleem van een partij oplossen of het werk makkelijker maken. Of doordat zij via het fonds in contact komen met andere partijen die voor hen interessant zijn. Zo’n fonds is vaak een samenwerking tussen vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, overheden en filantropen.

Investeerder(s) & crowdfunding  

Heb je alleen geld nodig voor het opstarten van je business? Dan kun je op zoek naar investeerders. Dat kan op verschillende manieren: je kunt je aandacht richten op het vinden van één grote investeerder, zoals vermogende particulieren of organisaties als banken.

Maar met veel kleine investeerders, kom je er natuurlijk ook, zoals met crowdfunding. Crowdfunding is een manier van geld verzamelen, die enorm in opkomst is. Het werkt als volgt: je zoekt een platform die dit voor jou gaat faciliteren. Er zijn er verschillende, waaronder ook eentje speciaal voor natuurorganisaties: www.crowdfundingvoornatuur.nl. Via zo’n platform maak je je initiatief of project zichtbaar en benader je je netwerk voor bijdragen aan jouw project. Daar kun je verschillende dingen over afspreken, het kan een sponsorbijdrage zijn, maar het kan ook in de vorm van een voorinvestering. Als je bijvoorbeeld geld nodig hebt om een boek te maken, dan vraag je mensen om vooraf te betalen. Dat geeft jou zekerheid over de oplage en je klant betaalt gewoon voor jouw product, maar dan vooraf.

Deze constructie wordt ook wel op andere manieren ingezet: Geldgroenwassen (www.geldgroenwassen.nl) is een initiatief dat kleine ondernemers, zoals winkeliers, in staat stelt om investeringen te doen in zonnepanelen. De klanten investeren in de panelen en krijgen in ruil daarvoor bonnen waarmee zij producten in de winkel kunnen kopen. Dit soort constructies maakt duurzame investeringen voor kleine ondernemers betaalbaar en draagt ook nog eens bij aan de klantenbinding. Ook Lazuur in Wageningen (www.lazuur.com), een biologische winkel, is een mooi voorbeeld: daar krijg je voor een investering van 100 euro dezelfde waarde aan bonnen terug. Met deze vaste inkomsten, kan de winkelier zijn inkopen doen, wat normaal een groot risico is, maar hierdoor niet meer: de voorinvesteringen maken voldoende inkoop mogelijk en de winkelier heeft ook de zekerheid dat de klanten in zijn winkel gaan kopen.

In opkomst: alternatieve currency

Geld heeft als nadeel dat er tegenover elke euro een schuld staat en dat een uitgegeven euro heel snel uit de lokale economie verdwijnt. Het introduceren van een alternatief geldsysteem, kan hier een oplossing voor zijn. Dit is op verschillende manieren mogelijk. De basis gedachte is dat je een alternatieve munteenheid introduceert, die alleen rondgaat in het netwerk van partners die zijn aangesloten. Je kunt de alternatieve munt laten dekken door echte euro’s en afspreken dat de munten na een paar jaar ingewisseld kunnen worden in euro’s. De winst is dan dat een munt veel vaker lokaal is uitgegeven en dus een grotere bijdrage heeft geleverd aan de lokale economie dan een euro had kunnen doen. Ik zie ook als groot voordeel dat je met het introduceren van een alternatieve munt een netwerk opzet van organisaties die elkaars bedrijvigheid stimuleren. Veel meer gericht op samenwerking, dan concurrentie. Het inzetten van alternatieve currency’s staat nog in de kinderschoenen, maar krijgt in 2015 concreet vorm in ons land. Het is nu al mogelijk om je aan te melden voor het alternatieve geldsysteem dat Stro gaat introduceren in Nederland in 2015: zie www.stro.nl

Fonds

Tot slot: als het echt niet anders kan, dan kan je nog steeds wel bij enkele landelijke fondsen terecht als maatschappelijke organisatie. De grootste zijn: Oranjefonds, VSB Fonds, Prins Bernhard Fonds en Stichting Doen. In het westen van het land is Fonds1818 nog steeds volop actief, ook in de groene sector. Maar mijn advies is: ga uit van je eigen kracht en probeer een fonds alleen maar in te zetten als opstap naar een financieel en natuurlijk gezonde organisatie.